FIRMAPrzedsiębiorstwo Robót Podwodnych AQUAMOR to firma z branży hydrotechnicznej z długoletnim stażem. Specjalizujemy się we wszelkiego rodzaju pracach podwodnych zarówno na akwenach morskich i śródlądowych. Dzięki zdobytemu od 1991 roku doświadczeniu oraz zespołowi wykwalifikowanych nurków jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość usług. Profesjonalne zespoły nurków, kierowników prac podwodnych, techników oraz inżynierów, realizują należyte wykonywanie zadań dla naszych zleceniodawców. Wdrażając nowe rozwiązania technologiczne, stosując wysokiej klasy sprzęt mechaniczny i pływający, firma AQUAMOR realizuje wiele zadań z zakresu prac podwodnych i hydrotechniki.
OFERTAPrzedsiębiorstwo Robót Podwodnych posiada duże doświadczenie oraz szeroką ofertę usług związanych z branżą prac podwodnych, między innymi:
 • podwodne przeglądy i naprawy umocnienia dna
 • podwodne i nadwodne przeglądy konstrukcji hydrotechnicznych
 • naprawy konstrukcji hydrotechnicznych
 • modernizacja konstrukcji hydrotechnicznych
 • remonty budowli hydrotechnicznych (nabrzeży, slipów, falochronów, pirsów, dalb itp.)
 • wykonywanie umocnienia dna w akwenach portowych
 • betonowanie podwodne
 • cięcie i spawanie podwodne
 • lokalizacja i wydobywanie przeszkód podwodnych
 • lokalizacja i wydobywanie wraków
 • lokalizacja i wydobywanie przeszkód ferromagnetycznych, w tym niewybuchów
 • montaż ochrony katodowej
 • praca ekip nurkowych przy jednostkach pływających
 • praca ekip nurkowych przy rurociągach refulacyjnych
REALIZACJEJako przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem zrealizowaliśmy wiele projektów, między innymi:
 • prace podwodne przy budowie Terminala LNG w Świnoujściu
 • prace przy umacnianiu brzegów kanałów Piastowskiego i Mielińskiego na torze wodnym Szczecin - Świnoujście
 • prace przy rozminowywaniu toru dojściowego do Terminala LNG w Świnoujściu
 • umocnienie dna przy Nabrzeżu Połączeniowym w Porcie Gdańsk
 • modernizacja umocnienia dna przy Nabrzeżu Kapitanatu w Porcie Północnym w Gdańsku
 • umocnienie dna przy Nabrzeżu WOC I w Porcie Gdańsk
 • montaż ochrony katodowej w DCTII Gdańsk S.A.
 • bieżące prace nurkowe dotyczące konstrukcji hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk
 • doraźne podwodne przeglądy konstrukcji hydrotechnicznych w Porcie Wewnętrznym i Porcie Północnym w Gdańsku
 • praca ekip nurkowych przy rurociągach refulacyjnych
 • prace nurkowe dotyczące konstrukcji hydrotechnicznych akwenów portowych w Porcie Gdynia
KONTAKT
Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych Aquamor Sp. z o.o.
ul. Krzywoustego 17a/1,
80-360 Gdańsk
58 346 12 61

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000121690
NIP: 583-000-00-61;
REGON: 190516006 - 6322;
Kapitał zakładowy: 51 000 PLN
Konto bankowe: BNP Paribas Bank Polska 87 2030 0045 1110 0000 0013 5600